Tjenester

 • Vi utvikler deres bolig tilpasset ønsker, livstil og behov.
 • Tilpasset til tomten.
 • Hensyntatt deres økonomiske rammer.
 • Trehus, murhus eller neopor veggsystem.
 • Tegninger / dokumentasjon opp til byggemelding eller full prosjektering.
 • Byggeleder / byggekontroll.
Previous slide
Next slide
 • Planlegging hensyntat ønsker, tomt, reguleringsbestemmelse og eksisterende konstruksjon – viser mulighetene.
 • Vi tar oppmåling og tilpassing til eksisterende bygg.
 • Vi digitaliserer eksisterende tegninger.
 • Spesialitet er påbygg av ny etasje over ettplanshus.
 • Vi utarbeider alle detaj og arbeidstegninger.
Previous slide
Next slide
 • Vi har en serie med standard hytter i størelse fra 30m2 opp til 160m2 som kan tilpasses de fleste tomter og terreng.
 • Til våre hytte modeller leverer vi byggemeldingstegninger, 3D visualisering, detalj/dokumentasjonstegninger, beskrivelse.
 • Pre-cut hytter, element hytter, stavlaft og lafte hytter. Vi har stor erfaring med alle hytte typene.
 • Foruten standard hytter skreddersydder vi deres hyttedrøm.
 • Spesiale løsninger for bratte tomter.
Previous slide
Next slide
 • Vi kan tilby utvikling og prosjektering av flermansboligher og mindre blokkbebyggelse. 
 • Forretningsbygg.
 • Industribygg.
Previous slide
Next slide
 • Med skreddersydde prosjekter mener vi tegning, prosjektering av hus, hytter eller andre bygg.
 • Prosjekt fra A til Å.
 • Utforming materialvalg og gjerne innredning.
 • Et prosjekt bare for dere.
 • Regulering av hyttefelt og boligfelt.
 • Material kalkulasjon og priskalkulasjon sammen med Gausdal Landhandleri AS. 
 • Ferdige produkter levert sammen med pålitelige leverandører.
 • Prosjektering anneks, boder og garasjer.