Bolighus på Vinderen, Oslo / 2017

Prosjekt: Bolighus
År: 2017
Sted: Vinderen, Oslo
BYA areal: 89,7 kvm
BRA areal: 266,6 kvm
Status: Ferdig bygget