ARK STAV U80

Prosjekt: Stavlaft hytte med underetasje
BYA areal: 116,9 kvm
BRA areal: 177,4 kvm
Status: Hytte model